• Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń
  • Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30
biuro@simpletechnology.pl
Masz pytanie?

Nasz blog

Cyberbezpieczny samorząd

Cyberbezpieczny samorząd

W ostatnich latach obserwujemy bardzo dużą dynamikę wzrostu liczby ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do:

  • wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
  • wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
  • wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
  • podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,
  • przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Jednostki Samorządu Terytorialnego otrzymają dofinansowanie w formie grantu.
Gminy: Wysokość dofinansowania grantu w przedziale od 200 000 PLN do 850 000 PLN
Powiaty: Wysokość dofinansowania grantu do 850 000 PLN
Samorządy Wojewódzkie Wysokość dofinansowania grantu do 850 000 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania będzie wskazana dla każdej Jednostki Samorządu Terytorialnego w dokumentacji konkursowej z chwilą uruchomienia naboru.