• Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń
  • Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30
biuro@simpletechnology.pl
Masz pytanie?

Nasz blog

Cyberbezpieczny samorząd

W ostatnich latach obserwujemy bardzo dużą dynamikę wzrostu liczby ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Dyrektywa NIS2

Dyrektywa w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii (dyrektywa NIS2). To nowelizacja dyrektywy NIS, pierwszego europejskiego prawa w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Cyfrowy Powiat

Pandemia COVID-19 wyraźnie pokazała, że sprawniejsze wykorzystanie technologii cyfrowych przez samorządy było kluczowe dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele Urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działania do świata wirtualnego, umożliwiając kontynuację usług i komunikację z obywatelami. Niemniej jednak w dalszym ciągu pojawiały się braki w Gminach w postaci niedoboru sprzętowych, skończywszy na niewystarczających kompetencjach cyfrowych urzędników.