• Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń
  • Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30
biuro@simpletechnology.pl
Masz pytanie?

Nasz blog

Cyfrowy Powiat

Cyfrowy Powiat

Pandemia COVID-19 wyraźnie pokazała, że sprawniejsze wykorzystanie technologii cyfrowych przez samorządy było kluczowe dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele Urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działania do świata wirtualnego, umożliwiając kontynuację usług i komunikację z obywatelami. Niemniej jednak w dalszym ciągu pojawiały się braki w Gminach w postaci niedoboru sprzętowych, skończywszy na niewystarczających kompetencjach cyfrowych urzędników.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, podjęliśmy się dostarczenia sprzętu IT w ramach projektu "Cyfrowy Powiat". Jego celem było wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie było udzielane na:

  • Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych: Poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, oraz licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy zdalnej i edukacji cyfrowej.
  • Edukacją cyfrową dla JST: W zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji, co pozwoli na efektywniejsze korzystanie z nowych technologii.
  • Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST: Oraz zapewnieniem odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych, co jest kluczowe w dobie coraz liczniejszych zagrożeń.