• Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń
  • Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30
biuro@simpletechnology.pl
Masz pytanie?

Nasz blog

Dyrektywa NIS2

Dyrektywa NIS2

Dyrektywa w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii (dyrektywa NIS2). To nowelizacja dyrektywy NIS, pierwszego europejskiego prawa w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Dyrektywa NIS2 to ogólnounijne przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa. Przewiduje ona środki prawne mające na celu zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w UE.

16 stycznia 2023 roku to data, od której Państwa Członkowskie mają 21 miesięcy na wdrożenie nowych przepisów do swojego prawa krajowego. W praktyce oznacza to, że od 18 października 2024 roku wszystkie kraje UE będą zobowiązane stosować się do postanowień Dyrektywy NIS2.